TS MATEMATIKA PRE     PRVÁKOV A DRUHÁKOV
Marquee
Free Web Hosting with Website Builder
ODKAZY
HUDOBNÉ NOSICE
Knihy a časopisy
Travel.Sk - dovolenky, cenové akcie, last minute
Seminarky.cz - seminární práce, diplomové práce, bakalářské práce, skripta ke stažení aj.
TS Matematika pre prvákov a druhákov je už tretím dielom z nového radu výučbových programov pre výučbu matematiky na 1. stupni ZŠ.

Vzhľadom na rozsah učiva je CD určené aj pre výučbu v 2. ročníka ZŠ. Veľmi dobre ho využijú aj žiaci špeciálnych škôl. O kvalite vypovedajú aj získavaná mnohé ocenenia predchádzajúcich dielov (napr. prestížne ocenenie Zlatá Schola Nova) aj na medzinárodných súťažiach. To všetko vám dáva istotu, že používate tituly, ktorých obsahové, pedagogické i technické spracovanie je na svetovej úrovni a že sa vám stanú neoceniteľnými pomocníkmi pri každodennej domácej príprave vašich detí.

Každá výuková časť je uvedená tzv motivačný častí. V nej je použitá dramatizácia úvodnej situácie zo života zvieratiek, ktoré deti nielen vhodne aktivizuje, ale predovšetkým im umožní pochopenie predloženého problému.

 

Všetky úlohy sú zadávané grafickou formou a hovoreným slovom, písaný text sa vzhľadom k veku detí v programe vyskytuje len v minimálnom množstve, napríklad v slovných úlohách. Veľká pozornosť je venovaná precvičovanie a automatizované numerických operácií.

 

Na záver každej časti je pre deti pripravená súťaž, ktorej cieľom je hravou formou overiť, že dieťa si učivo dôkladne osvojili.

Celé CD nahovorilaMartina Hudečková. V tomto diely je obsiahnutonasledujúce učivo:

Čísla 11-20 (zavedenie čísel 11-20, číselná séria, porovnávanie, vzťahy pred a za, nerovnice), Počítame do 20 bez prechodu desiatky (sčítanie typu 10 +6, príklady typu 14-4 , 10 +10 a 20-10, sčítanie typu 14 +4 a 14 +6, odčítanie typu 16-2 a 20-6), Počítame do 20 s prechodom desiatky (sčítanie s prechodom cez desiatku, sčítanie troch sčítancov, sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom desiatok).

LACNÝ
PREDAJ
Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!