Marquee
Free Web Hosting with Website Builder
ODKAZY
HUDOBNÉ NOSICE
Knihy a časopisy
Travel.Sk - dovolenky, cenové akcie, last minute
Seminarky.cz - seminární práce, diplomové práce, bakalářské práce, skripta ke stažení aj.
FxLayer.net - earn money

Výukový CD-ROM k rozšiřujúcemu štúdiu surdopedie so zameraním na posunková reč

Praktická výučba posunkového jazyka a ďalších vizuálne motorických spôsobov komunikácie sluchovo postihnutých, osvojovanie znakovej zásoby, vymedzenie terminologických pojmov - posunky, mimika, gestikulace, daktylotika, písomný prejav sluchovo postihnutých, hovorené reč, charakter hlasu nepočujúceho, vizuálne pohybové jazyky, odčítanie, tlmočnícke služby, základné usmernenia pre kontakt počujúceho so sluchovo postihnutým.
 
POSUNKOVÁ REČ CD ROM 1,2,3,4